Pályázatok

2019-1-CZ01-KA229-061167_3

The golden triangle of Renaissance: Beatrice of Naples, Matthias Corvinus of Hungary and Vladislaus II of Hungary

2019.09.01-2022.08.31.

22 490 €

HAT-20-03-0301

Kirándulás a Barcaságban

2020.08.15-2021.08.31.

2 775 885 Ft

HAT-20-03-0304

Magyar emlékek a Barcaságban

2020.08.15-2021.08.31.

2 759 445 Ft

 

2020-1-PL01-KA229-081438_2

Improve Yourself, Diversify Your Future Professions

2020.09.01-2022.08.31.

30 480 €

 

WFA -40-42-1-ZA-2022

Polonica varietas

2022.

 1 964 000 Ft

 

2022-1-HU01-KA122-SCH-000071393

Köznevelésben tanulók és dolgozók rövid távú tanulási célú mobilitása – Pekszi újra lendületben

2022.06.01-
2023.11.30

13 856 €

 

Polonica Varietas

Iskolánk megnyerte a Waczław Felczak Alapítvány Polonica Varietas pályázatát. A pályázat segítségével a 12.d osztály 4 napos osztálykirándulás keretében ismerhette meg Lengyelország kulturális kincseit és történelem óra keretében megismerkedhettek a középkori és kora újkori lengyel-magyar vonatkozásokkal. Ellátogattak Auswitzba és lerótták tiszteletüket Zakopanéban Waczław Felczak sírfelirata előtt.

ERASMUS+

Európának biztosítania kell polgárai számára a tudásalapú társadalomban szükséges oktatást, készségeket és kreativitást. Gyorsan változó világunkban a megújuló oktatási rendszereknek alkalmazkodniuk kell a tanítás és tanulás új formáihoz, kihasználva az új lehetőségeket. Az oktatás, a képzés és a nem formális tanulás fontos tényező a munkahelyteremtésben és Európa versenyképességének növelésében. Az Erasmus+ ennek érdekében 2014 és 2020 között 14,7 milliárd eurót biztosít az európai oktatás, képzés, ifjúsági szakma és sport megerősítésére.

Magyarországon a program megvalósítását a Tempus Közalapítvány koordinálja.

Mi az Erasmus+ program célja ?

  • A kulcskompetenciák és készségek fejlesztése, különös tekintettel a munkaerőpiac és a társadalmi kohézió szempontjából fontos készségekre; elsősorban tanulmányi célú mobilitások, illetve az oktatási-képzési intézmények és a cégek közötti együttműködés segítségével.
  • A minőség, az innováció és a nemzetköziesítés erősítése az oktatási-képzési intézményekben, elsősorban nemzetközi együttműködések segítségével, az oktatás-képzés világán túli szereplők bevonásával.
  • A szakpolitikai reformok és az oktatási-képzési rendszerek modernizációjának támogatása, elsősorban szakpolitikai együttműködésekkel, az Unió átláthatóságot és elismertetést szolgáló eszközeinek hatékonyabb használatával, valamint a jó gyakorlatok megosztásával.
  • A nyelvtanítás és nyelvtanulás fejlesztése, a nyelvi sokszínűség és az interkulturális érzékenység támogatása.

Stratégiai Partnerség: szerződésszám: 2019-1-CZ01-KA229-061167_3

A projekt neve:
The golden triangle of Renaissance: Beatrice of Naples, Matthias Corvinus of Hungary and Vladislaus II of Hungary

A projekt nyelve: angol
A projekt kezdete: 2019.09.01
A projekt vége: 2021.08.31.

Résztvevő iskolák:

Gymnazium, Olomouc, Cajkovskeho 9 Česká republika
Istituto Tecnico „Giulio Cesare Falco” Itálie
Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pesterzsébeti Közgazdasági Szakgimnáziuma
XLIII Liceum Ogolnoksztalcace im.Zofii Chranowskiej w Kakowie

Az együttműködés két fő eleme a félévenként, különböző országokban megrendezendő történelmi interaktív projekt feladatok, valamint a találkozók közti online feladatok.

A cél az, hogy minél több diákot vonjunk be a feladatokba. A projekt befejeztével megjelentetünk egy katalógust, amelyben a projekt eredményei és munkái elérhető lesz.

2020-2022 – Erasmus+ KA2 pályázat a Peksziben

Iskolánk a 2020-2022 tanévben az Európai Unió támogatásával az Erasmus+ program keretében „Improve yourself, diversify your future professions címmel újabb nemzetközi projektet valósíthat meg.

Projekt témája: A 21. század diákjait felvértezni és ellátni mindazokkal a képességekkel és készségekkel, amelyekre szükségük lehet, ahhoz, hogy a munkaerő piacon versenyképesek legyenek.

Elnyert támogatás 30 480 euro

A pályázat honlapja: http://diversifyyourfutureprofessions.com/

Partner országok: Románia, Törökország, Lengyelország, Olaszország

Kapcsolódó iskolák:

  • II Liceum Ogolnoksztalcace z Oddzialami Dwujezycznymi w Slupsku
  • Colegiul Tehnic „Ioan C. Stefanescu
  • Istituto D’istruzione Superiore Amedeo D’aosta

Pekszi újra lendületben

Résztvevők:
Molnár Éva közgazdasági szakoktató – Törökország
Márkiné Szamos Brigitta angol oktató – Törökország
Tömöry Ákos angol oktató – Törökország
Göbölyös Mária közgazdasági szakoktató – Törökország
Dóczi Valéria angol oktató – Olaszország
Pleszel Erika angol – történelem oktató – Írország
Végh Ibolya fejlesztőpedagógus – Írország
Puskás Elena angol oktató – Spanyolország
Csabai Róbert intézményvezető – Spanyolország
Farkas Krisztina – igazgatóhelyettes – Románia
A projekt során tanáraink nyelvi, szociális, kommunikációs, digitális kompetenciái és személyes készségei fejlődnek. Tanáraink új ötleteikkel színesebbé teszik az iskolai oktatást, nagyobb hangsúlyt fektetnek az interaktivitásra, csoport munkára, azaz jobban bevonják a diákokat a tanítási folyamatokba. Tanáraink a megszerzett tapasztalataikkal hozzásegítik a tanulókat a motiváltabb, eredményesebb tanuláshoz. A tanárok feladatorientáltsága és problémamegoldási készsége fejlődik. A tanárok be tudják építeni a stressz kezelési technikákat a mindennapokban és megosztják a kollégákkal és a diákokkal is., amitől bízzunk benne, hogy nyugodtabb tanulási légkör alakul ki.

A programban részt vevő kollégák beszámolói:

Csabai Róbert _ egyéni beszámoló

Dóczi Valéria_ egyéni beszámoló

Farkas Krisztina_ egyéni beszámoló

Göbölyös Mária _ egyéni beszámoló

Márkiné Szamos Brigitta_ egyéni beszámoló

Molnár Éva _egyéni beszámoló

Pleszel Erika _ egyéni beszámoló

Puskás Elena _ egyéni beszámoló

Tömöry Ákos _ egyéni beszámoló

Végh Ibolya_ egyéni beszámoló

Határtalanul

A Határtalanul! program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A program a nemzetpolitikai célt fordítja le konkrét tapasztalatokra, azaz a Határtalanul! a nemzeti összetartozás operatív programja. Keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról.

Régi Facebook oldalunk:

© 2020 PEKSZI

 BGSZC Pesterzsébeti Technikum

1201 Budapest, Vörösmarty u. 30. OM-azonosító: 203061

Telefon: 06 1 283 1164  Email: titkarsag@pekszi.hu