Táborok

T i s z t e l t   S z ü l ő k !   K e d v e s   T a n u l ó !

PE-GÓ – 2021. augusztus 16-19.

Indulás augusztus 16-án (hétfő) reggel 9.30 órakor az iskola elől, (Pesterzsébeti Technikum, 1201 Budapest, Vörösmarty u. 30.).
G y ü l e k e z ő   8 . 4 5   é s   9 . 1 5   ó r a   k ö z ö t t   a z   i s k o l á n k   a u l á j á b a n .

Az étkezés helyben történik, első nap vacsorát biztosítanak számunkra, ezért kérjük, hogy az utazás és a délután időtartamára gondoskodjanak enni és innivalóról.

A hazautazás augusztus 19-én, csütörtökön a 15.45 órakor induló busszal történik a táborhelyről. Kb. 17.00 órakor érkezünk az iskolához. A hazautazás napján reggelit és ebédet kapnak a táborlakók.

A gyermek feltétlenül hozzon magával:

  • az alább letölthető szülői igazolást kitöltve, hogy fertőző vagy egyéb betegségben nem szenved. Kérjük külön jelezzék, ha valamilyen gyógyszert állandó jelleggel szed és azt hozza is magával.
  • diákigazolványt, TAJ kártyát (vagy annak másolatát),
  • sportos öltözéket (tréningruhát, sortot, napi 2 pólót, sportcipőt) (a sportos öltözék NEM EGYENLŐ a farmer nadrággal!!!),
  • meleg ruhát, esőkabátot, kendőt,
  • ha van elemlámpát, játékot (kártya, társasjáték).

© 2020 PEKSZI

 BGSZC Pesterzsébeti Technikum

1201 Budapest, Vörösmarty u. 30. OM-azonosító: 203061

Telefon: 06 1 283 1164  Email: titkarsag@pekszi.hu