Szakmaismertető

GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

A pénzügyi-számviteli ügyintéző szakma a gazdálkodás és menedzsment ágazathoz tartozik, mint közgazdasági és ügyviteli terület. Ezzel a szakmával akár a vállalati vagy az állami szférában is el lehet helyezkedni, hiszen pénzügyi tevékenység mindenhol van és lesz is. A végzettség sokrétű és változatos munkát tesz lehetővé, sokféle pozíció betöltésével.

Melyek a főbb, jellemző feladatok a szakmában?

Legtömörebben úgy fejezhetjük ki, hogy a feladatok a gazdálkodó szervezetek bevételeihez és kiadásaihoz kapcsolódnak. A következő feladatokat fogod majd a munkahelyen elvégezni:

 • könyvelési feladatok végzése speciális szoftverekkel,
 • számlák teljes körű kezelése, nyilvántartások vezetése,
 • pénzügyi, gazdasági műveletek, befektetési döntések előkészítése és lebonyolítása,
 • házipénztár kezelése,
 • a vállalkozás alapításával és működtetésével kapcsolatos adminisztráció,
 • befektetési döntések előkészítésében való részvétel,
 • értékesítés, pénzügyi elvek kialakítása, szabályzatok elkészítése,
 • elszámolások készítése, adatgyűjtés, vállalkozásfinanszírozás,
 • a mérleg és eredmény-kimutatás elkészítésében való közreműködés,
 • különböző projektek, beruházások pénzügyi tervezése és ellenőrzése,
 • iratkezelés, munkavállalókkal kapcsolatos számviteli feladatok ellátása,
 • költségszámítások, leltározások elvégzése,
 • napi finanszírozási feladatok, adókötelezettséghez kapcsolódó feladatok,
 • bankszámla- és értékpapír-műveletek,
 • könyvvizsgálati munkában való közreműködés.

Tehát pénzügyi-számviteli ügyintézőként a vállalkozások működésével kapcsolatos számviteli és pénzügyi feladatokat és részfeladatokat kell elvégezni, ezzel segítve, eredményesebbé és hatékonyabbá téve a vezetés munkáját is.

Milyen eszközöket fog megismerni a területen dolgozó?

Nagyon sok feladatot számítógépen kell elkészíteni, így nagyon sok programmal kell megismerkedni, megtanulni a kezelésüket. Emellett papíralapú nyilvántartások, könyvelések, projektek is szerepelnek a feladatok között. Az irodai eszközök sem maradhatnak ki a mindennapok életéből: nyomtató, szkenner, vágógép, spirálozó, hőkötő stb.

 

 

Kinek ajánlott a szakma megismerése?

Ajánlott szakma mindenkinek, aki a feladatait pontosan szereti ellátni és képes rendszerben gondolkodni. A pénzügyi-számviteli ügyintéző a matematika nyelvén kommunikál, a számok világában él. Emellett viszont pontosan ismernie kell a vonatkozó törvényeket és jogszabályokat ahhoz, hogy azokat megfelelően betarthassa.

A jogszabályok akár napról napra változhatnak, emiatt nagyon fontos, hogy képes legyél a folyamatos tanulásra, hiszen naprakész információkkal kell rendelkezned mindenről ahhoz, hogy a munkádat megfelelő színvonalon el tudd végezni.

Milyen tantárgyak fontosak a szakma elsajátításához?

Legfontosabb természetesen a matematika, hiszen jó számolási és logikai készség nélkül nagyon nehéz ezt a szakmát jól végezni. Ezen kívül gazdasági és informatikai ismeretekre is nagy szükséged lesz munkád során. Előfordulhat, hogy nemzetközi cégnél kezdesz dolgozni, itt fontos, hogy nyelvtudással is rendelkezz.

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

Mit csinál egy Vállalkozási ügyviteli ügyintéző?

A vállalkozási ügyviteli ügyintéző feladatait jellemzően a kis- és középvállalkozások szektorában látja el, de a nagyvállalatoknál is megállja a helyét. Tud mindent, ami egy vállalkozás sikeres működtetéséhez és gazdasági támogatásához szükséges. Éppen ezért önmaga is képes egy vállalkozás irányítására.

Az ügyviteli ügyintéző feladatai közé tartozik például

 • Szakmai útmutatás alapján közreműködik a vállalkozás pénzügyi feladatainak teljesítésében.
 • Nyilvántartásokat vezet a megrendelésekről, szerződésekről, bejövő számlákról.
 • Vezetői iránymutatásnak megfelelően részt vesz a vállalkozás szabályzatainak elkészítésében, figyelemmel kíséri azok változásait.
 • Elkészíti a vállalkozás bevallásait, azokat szakmai ellenőrzés után elektronikus úton beküldi és részt vesz a hatósági ellenőrzések lebonyolításában.
 • Ellátja az értékesítéssel kapcsolatos rábízott feladatokat.
 • Tisztában van az aktuális jogi és a gazdasági alapismeretekkel.
 • Előkészíti a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásokat, azokat kezeli és rendszerezi.
 • Ellátja a vállalkozás ügyviteli feladatait.
 • Ellátja a könyveléshez, ellenőrzéshez kapcsolódó vállalkozáson belüli teendőket.
 • Kezeli a munkaszerződéseket és szükség esetén módosításokat hajt végre bennük.
 • Nyilvántartja a munkatársak személyi dokumentumait és naprakészen vezeti azokat.
 • Kezeli az egyes projektekhez kapcsolódó elektronikus nyilvántartásokat, iratanyagokat.
 • Ismeri az irodai programcsomagokat és mindenkinél gyorsabban tud gépelni. 
 • Magas fokú precizitásával és problémamegoldó képességével támogatja a vállalat folyamatait.
 • Az új és meglévő ügyfelekkel és munkatársaival kapcsolatot tart írásban, szóban és személyesen egyaránt.
 • Kommunikációs képességeinek és széleskörű protokoll ismeretének köszönhetően hatékonyan szervez tárgyalásokat, rendezvényeket.
 • Ismeri az üzleti kommunikációt és a tárgyalástechnikákat, és használja is azokat munkája során.
 • Támogatja a cég mindennapi munkáját a levelezések lebonyolításában, adatok rögzítésében, szükséges dokumentációk elkészítésében.

Kinek ajánlott az ügyviteli ügyintéző képzés?

Mindazoknak, akiket vonz a gazdaság és a pénzügy világa, akik egy start up-nál vagy egy jól teljesítő, más ismertebb vállalkozásnál szeretnének elhelyezkedni és tapasztalatot szerezni. Akik szeretnek irodai munkakörnyezetben dolgozni, részt venni üzleti tárgyalásokon, a gazdasági tervezésben, és emellett jó kommunikációs képességekkel is rendelkeznek.

Akik saját vállalkozásukban érvényesülnének és megfelelő szakmai hátteret szeretnének hozzá egy gazdasági képzésben.

Egy gyakorlatorientált képzés, mely során bármely vállalkozási formában ügyintéző munkatársként sikeresen elhelyezkedhetsz!

KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÁGAZAT

Logisztikai Technikus

Mit csinál egy Logisztikai technikus?

A logisztikai technikus:

 • közreműködik a tevékenységhez/termeléshez szükséges beszerzési, raktározási, ki- és beszállítási feladatok megtervezésében, megszervezésében,
 • lebonyolítja és ellenőrzi a teljes körű rendszerszemlélet figyelembevételével a logisztikai feladatokat, valamint ellenőrzi a rendszer hatékonyságát,
 • gondoskodik a gazdasági egység tevékenységéhez szükséges anyagok beszerzésével és készletezésével kapcsolatos operatív feladatok megoldásáról,
 • közreműködik az anyagok szakszerű tárolásának megszervezésében, a raktározási és az anyag- és áruszállítási feladatok megoldásában,
 • részt vesz a szükségletszámítási, termelésütemezési feladatok elvégzésében.
 •  

Az üzleti tervnek és marketingtervnek megfelelően részt vesz a termékek értékesítési folyamatában, az értékesítés technikai lebonyolításában. Elvégzi az anyagi folyamatokkal összefüggő adminisztrációs rendszerrel kapcsolatos feladatokat. Segíti a logisztikai vezető munkáját: döntés-előkészítő jelentéseket ad, tájékoztat az aktuális logisztikai feladatokról.

Kinek ajánljuk?

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a szállítmányozással kapcsolatos szervezőmunka, a logisztikai tervezés, szem előtt tartva az eredményességet és hatékonyságot.

Munkája során:

 • feladatai ellátásához magyar és idegen nyelven információt gyűjt, értékeli, rendszerezi azt,
 • részt vesz a logisztikai rendszer kidolgozásában és fejlesztésében,
 • lebonyolítja a tevékenységhez termeléshez szükséges beszerzést,
 • lebonyolítja a belső anyagmozgatási és raktározási feladatokat, selejtezést, hulladékhasznosítást, folyamatos minőségellenőrzést, egységrakatképzést, illetve a készletgazdálkodással kapcsolatos feladatokat,
 • lebonyolítja a be- és kiszállítási feladatokat,
 • szükség szerint részt vesz a humánerőforrás-gazdálkodásban,
 • szükség szerint javaslatot tesz a technológia, technika korszerűsítésére,
 • együttműködik a szakmájához kapcsolódó hatóságokkal,
 • időszakosan ellenőrzi a munkaköréhez tartozó tevékenység teljesítését/hatékonyságát,
 • folyamatosan ellenőrzi/elszámoltatja beosztottjait,
 • kezeli a reklamációkat,
 • szükség szerint beszámolót/javaslatot készít feletteseinek,
 • elvégzi/elvégezteti a munkájához szükséges okmánykezelést, adminisztrációs teendőket.

Mit fogsz tanulni?

 • foglalkoztatás, munkavállalás szabályai
 • üzleti vállalkozás tevékenységének tervezése, elemzése elméletben és gyakorlatban
 • készletgazdálkodás, raktározás elméleti és gyakorlati tudnivalói
 • szállítmányozás közúton, vasúton, vízi és légi fuvarozás
 • fuvarozás megszervezés speciális szoftver segítségével
 • választásod szerinti szinten német vagy angol nyelv

Hol hasznosíthatod tudásod?

A képzés elvégzése után képessé válhatsz kisebb cégeknél önállóan, nagyobb vállalatoknál vagy költségvetési intézményeknél a logisztikai szervező irányításával a folyamatok optimális megszervezését elvégezni. Ma igen keresett munkakör a nagy elosztóhálózatoknál, multiknál és minden termelő cégnél, ahol sok anyaggal dolgoznak.

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT

Turisztikai technikus

 Mit csinál egy Turisztikai technikus/turisztikai szervező?

Turisztikai technikus = Idegenforgalmi szakember, aki turisztikai vállalkozásokban végez szervezési, idegenvezetési, értékesítési, ügyintézői, információs munkát, miközben magas szinten kommunikál magyar és idegen nyelven a vendégekkel, partnerekkel, munkatársakkal.

 • A turisztikai szervező több területen találkozik a turistával. Utazási irodában információt nyújt, útitervet készít, menetjegyet, szállást foglal, és csoportos utazást szervez.
 • Marketing és értékesítési tevékenységet végez, külföldi és belföldi partnerekkel kapcsolatot tart, be- és kiutazásokat szervez, értékesít.
 • Információkat gyűjt különféle közlekedési eszközökről és szálláshelyekről, ügyfelei igényeinek felmérése után tájékoztatást nyújt utazásuk lebonyolításával kapcsolatban.
 • Útiterveket állít össze, menetjegyeket, vouchereket állít ki.

Képzés időtartama: 6 év (0. évfolyam – nyelvi előkészítő, 5 év technikusi képzés)

Munkája során:

 • A turista ott-tartózkodásának ideje alatt bemutatja az adott desztináció turisztikai palettáját, segít a turista tájékoztatásában, programjainak szervezésében.
 • Széles körű és naprakész tudással rendelkezik szakterületén. A turista rajta keresztül ismeri meg az adott desztinációt, hagyományait, gasztronómiáját, kultúráját.
 • A turisztikai szervező kiválóan kommunikál magyar és idegen nyelven is.
 • Könnyen alakít ki emberi kapcsolatokat, konfliktushelyzeteket jól kezel.

Kinek ajánlott?

Ajánlott azok számára, akik életpályájukat a turizmus, vendéglátás területén képzelik el, szívesen mutatják be Magyarországot és a nagyvilágot az érdeklődőknek magyar és idegen nyelven.

Hol lehet elhelyezkedni ezzel a szakképzettséggel?

Utazási irodában, idegenforgalmi hivatalokban, a fizető-vendéglátás területén, szabadidőközpontokban és más turisztikai vállalkozásokban, de szakirányú felsőfokú tanulmányokat is lehet kezdeni.

Fontos: szakmai vizsga megkezdése B2 típusú nyelvvizsgához kötött.

© 2020 PEKSZI

 BGSZC Pesterzsébeti Technikum

1201 Budapest, Vörösmarty u. 30. OM-azonosító: 203061

Telefon: 06 1 283 1164  Email: titkarsag@pekszi.hu