Szakmai gyakorlat

Szakmai gyakorlat 2021 - 2022. tanév

Az érintett ágazatokon tanuló diákoknak a tanév végén összefüggő szakmai gyakorlaton kell
részt venniük. A szakmai gyakorlat teljesítése feltétele a tanév sikeres befejezésének, ezért
bizonyítványt is csak ez után kapnak a tanulók.

Gyakorlati helyet a tanulók maguk keresnek az alábbiak figyelembevételével:

  1. Az ügyvitel ágazatos tanulók irodai munkával foglalkozó cégeket, vállalkozásokat.
  2. A logisztika ágazatos tanulók logisztikával foglalkozó cégeket, vállalkozásokat.
  3. A turisztika ágazatos tanulók turizmussal foglalkozó cégeket, vállalkozásokat.

Gyakorlóhelyek választásához segítség a www.isziir.hu – gyakorlati képzésre jogosult szervezetek nyilvántartása cím alatt található.

A gyakorlati hely és az iskola „Együttműködési megállapodást” köt egymással.

Ennek lépései:

  1. A gyakorlati hely megkeresése, szóbeli megállapodás a gyakorlat lebonyolítására.
  2. Az Együttműködési megállapodás kitöltése, aláírása a gyakorlati helyet biztosító cég által 4 eredeti példányban.
  3. A helyesen kitöltött, aláírt, lebélyegzett Együttműködési megállapodás valamennyi példányának leadása az iskolában, Tóth Ilona gyakorlati oktatásvezetőnek.
    (Határidő: 2022. április 22.)
  4. A megállapodást a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara ellenjegyzi. Ennek bonyolítása az iskola feladata.
  5. Az ellenjegyzést követően az illetékes kereskedelmi és iparkamara az Együttműködési megállapodás 1 példányát megküldi a gyakorlatot végző szervezetnek.

A szakmai gyakorlat teljesítésére rendelkezésre álló időszak, és az egyes osztályok kötelező gyakorlatának időtartama:

  osztály

időszak

időtartam

11. a

2022. június 16-tól (csütörtök) augusztus 19-ig4*5 nap, 7 óra/nap, összesen: 140 óra

11. c

2022. június 16-tól (csütörtök) augusztus 19-ig4*5 nap, 7 óra/nap, összesen: 140 óra

11. d

2022. június 16-tól (csütörtök) augusztus 19-ig4*5 nap, 7 óra/nap, összesen: 140 óra

A szakmai gyakorlat teljesítésének dokumentálására szolgáló Foglalkozási napló letölthető innen.

Együttműködési megállapodás sablonok:

Ügyvitel

Logisztika

Turisztika

A teljesített gyakorlat után a Foglalkozási naplót le kell adni az iskola titkárságán. Erre szerdai napokon 8.00-12.00 óráig van lehetőség, legkésőbb 2022. augusztus 22-ig.

 

 
63. § (1) *  Pénzbeli juttatás…

65. § (1) A gyakorlati képzésen együttműködési megállapodás alapján részt vevő tanuló részére az összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára fizetett tanulói pénzbeli juttatás havi összege nem lehet kevesebb a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér (a továbbiakban: minimálbér) tizenöt százalékának 1,3-szeresénél

(2) Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás az összefüggő szakmai gyakorlaton töltött, valamennyi megkezdett hét után jár.

(3) *  Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról igazolatlanul távol marad.

(2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről)

© 2020 PEKSZI

 BGSZC Pesterzsébeti Technikum

1201 Budapest, Vörösmarty u. 30. OM-azonosító: 203061

Telefon: 06 1 283 1164  Email: titkarsag@pekszi.hu