Felvételi szabályzat

A BGSZC Pesterzsébeti Technikum felvételi szabályzata a 2024/2025. tanévre

OM azonosító: 203061/011

A középfokú felvételi eljárás résztvevői

 • iskolánk 9. évfolyamaira a 8. évfolyamos általános iskolai tanulók jelentkezhetnek az alábbi tanulmányi területekre:

GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT

 • Vállalkozási ügyviteli ügyintéző
  Tanulmányi terület kódja: 0036
  A szakma azonosító száma: 5 0411 09 02
 • Pénzügyi-számviteli ügyintéző – 5 éves képzés
  Tanulmányi terület kódja: 0035
  A szakma azonosító száma: 5 0411 09 01

OKTATÁSI ÁGAZAT

 • Oktatási szakasszisztens – 5 éves képzés
  Tanulmányi terület kódja: 0032
  A szakma azonosító száma: 5 0188 25 01
 • Óvodai nevelő – 5 éves képzés
  Tanulmányi terület kódja: 0034
  A szakma azonosító száma: 5 0188 25 02

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT

 • Turisztikai technikus – 5 éves képzés
  Tanulmányi terület kódja: 0033
  A szakma azonosító száma: 5 1015 23 07

A középiskolai felvételi eljárásrend

 • Iskolánk felvételi szabályzatában nem írjuk elő a központi felvételi vizsga letételét.
 • A tanulók az általános iskolai 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi eredményeik alapján kerülnek felvételre az adott ágazat/szakképzés/tanulmányi területre.
 • A jelentkezők egy tájékozódó/motivációs beszélgetésen vesznek részt, melynek célja a kapcsolatteremtés, a helyes döntés meghozatalának elősegítése (nem szakmai és közismereti tudást mérünk).

Első idegen nyelv választása: minden tanulónak az általános iskolában tanult nyelvet (7-8. osztály) kell választania az iskolánkban megjelölt képzésben. A tanult/oktatott nyelvek: angol vagy német. Második idegen nyelv csak a turisztikai technikus képzésen van.

A tanulmányi eredményekbe a magatartás és szorgalom értékelés egyik tanulmányi területen sem számít bele a hozott pontokba.

Minden tanulmányi területre a felvehető létszám osztályonként: 30 fő.

Rangsorolás szempontjai tanulmányi területenként

Gazdálkodás és menedzsment ágazat

 • Pénzügyi-számviteli ügyintéző szak
 • Vállalkozási ügyviteli ügyintéző szak

A jelentkezők rangsorának elkészítésénél a következő pontszámítást alkalmazzuk: Az általános iskolában elért 7. év végi és 8. félévi osztályzatok az alábbi tantárgyakból:

 1. matematika,
 2. magyar nyelv,
 3. magyar irodalom,
 4. történelem,
 5. idegen nyelv

Minden tantárgyi jegy az értékének megfelelő pontszámot eredményez, a maximálisan elérhető pontszám: 50 pont.

Elutasítjuk annak a tanulónak a felvételét, aki a maximálisan elérhető pontszám 43%-át, vagy annál kevesebb százalékát érte el. (A hozott pontszám 22 pontnál kevesebb.) Ez a szabály érvényes annak a tanulónak az esetében is, aki félévkor elégtelenre teljesített az általunk vizsgált tárgyak valamelyikéből. A jelentkezőket az ismertetett szempontok alapján sorrendbe állítjuk. Azonos pontszám esetén a matematika tantárgy 7. és 8. osztályos eredménye, további azonosság esetén a magyar irodalom tantárgy 7. és 8. osztályos eredménye dönt.

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Második idegen nyelv: —–

Oktatási ágazat – Okleveles technikusképzés

 • Oktatási szakasszisztens/Óvodai nevelő

 

Az okleveles technikusképzés jellemzői:

 • Új emelt szintű képzési forma
 • Tanulmányi terület kódja: 0032
 • Együttműködés az ELTE Tanító- és Óvóképző Karával.
 • 11. évfolyamtól a képzésbe beépített többlet ismeretanyag elsődlegesen felsőfokú alapozó ismeretek elsajátítására irányul.
 • Az 5 éves képzés ideje alatt a diákok meghatározott feltételek mellett szakirányban továbbtanulásra jogosultak, mindemellett 30 kredit beszámításra kerül az egyetemi tanulmányaikba, amellyel lerövidíthetik felsőfokú képzésük idejét.
 • Az érettségi bizonyítvány mellett az ELTE intézményi pecsétjével elismert szakmai bizonyítványt kapják meg, ami azt jelzi, hogy egyetemi tanulmányokra felkészítő szakképzésben vettek részt.

A jelentkezők rangsorának elkészítésénél a következő pontszámítást alkalmazzuk: Az általános iskolában elért 7. év végi és 8. félévi osztályzatok az alábbi tantárgyakból:

 1. magyar nyelv és irodalom tárgyak átlaga,
 2. rajz és vizuális kultúra, ének-zene átlaga
 3. történelem,
 4. matematika,
 5. idegen nyelv.

A maximálisan elérhető pontszám: 50 pont.

Elutasítjuk annak a tanulónak a felvételét, aki a maximálisan elérhető pontszám 43%-át, vagy annál kevesebb százalékát érte el. (A hozott pontszám 22 pontnál kevesebb.) Ez a szabály érvényes annak a tanulónak az esetében is, aki félévkor elégtelenre teljesített az általunk vizsgált tárgyak valamelyikéből. A jelentkezőket az ismertetett szempontok alapján sorrendbe állítjuk. Azonos pontszám esetén a magyar nyelv és irodalom tantárgy 7. és 8. osztályos eredménye, további azonosság esetén a rajz és vizuális kultúra tárgy 7. és 8. osztályos eredménye dönt.

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szüksége
Pályaalkalmassági vizsgálat: szóbeli motivációs beszélgetés
Második idegen nyelv: —–

A Turisztikai technikus képzésre jelentkezőknél a rangsorolásnál az első helyen az idegen nyelvet vesszük figyelembe.

A jelentkezők rangsorának elkészítésénél a következő pontszámítást alkalmazzuk: Az általános iskolában elért 7. év végi és 8. félévi osztályzatok az alábbi tantárgyakból:

 1. idegen nyelv,
 2. magyar nyelv,
 3. magyar irodalom,
 4. matematika,
 5. történelem.

A maximálisan elérhető pontszám: 50 pont.

Elutasítjuk annak a tanulónak a felvételét, aki a maximálisan elérhető pontszám 43%-át, vagy annál kevesebb százalékát érte el. (A hozott pontszám 22 pontnál kevesebb.) Ez a szabály érvényes annak a tanulónak az esetében is, aki félévkor elégtelenre teljesített az általunk vizsgált tárgyak valamelyikéből. A jelentkezőket az ismertetett szempontok alapján sorrendbe állítjuk. Azonos pontszám esetén az idegen nyelv 7. év végi és 8. osztályos eredménye, további azonosság esetén a magyar irodalom tárgy 7. és 8. osztályos eredménye dönt.

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: szóbeli motivációs beszélgetés
Második idegen nyelv: olasz

Felvételt nyer az a tanuló, aki a fenti feltételeknek megfelel.olasz

Felvételi információk – 2024/2025. tanévre
BGSZC Pesterzsébeti Technikum
OM 203061/011

Régi Facebook oldalunk:

© 2020 PEKSZI

 BGSZC Pesterzsébeti Technikum

1201 Budapest, Vörösmarty u. 30. OM-azonosító: 203061

Telefon: 06 1 283 1164  Email: titkarsag@pekszi.hu