Felvételi szabályzat

A BGSZC Pesterzsébeti Technikum felvételi szabályzata a 2022/2023. tanévre

OM azonosító: 203061/011

A középfokú felvételi eljárás résztvevői

 • iskolánk 9. évfolyamaira (beleértve a nyelvi előkészítő évfolyamot is) a 8. évfolyamos általános iskolai tanulók jelentkezhetnek.

A középfokú felvételi eljárás szakaszai

Az első szakasz az általános felvételi eljárás, amely 2022. január 22. és április 29. között tart.

A második szakasz a rendkívüli felvételi eljárás, amely 2022. május 9. és augusztus 31. között tart.

Tanulmányi területek, amelyekre a 8. osztályos tanulók jelentkezhetnek:

Gazdálkodás és menedzsment ágazat

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

Tanulmányi terület kódja: 0036

            A szakma azonosító száma: 5 0411 09 02

            Részletes információ

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Tanulmányi terület kódja: 0035

            A szakma azonosító száma: 5 0411 09 01

            Részletes információ

Közlekedés és szállítmányozás ágazat

Logisztikai technikus

Tanulmányi terület kódja: 0034

            A szakma azonosító száma: 5 1041 15 06

            Részletes információ

Turizmus-vendéglátás ágazat (nyelvi előkészítő évfolyam – 0. évfolyam)

Turisztikai technikus

Tanulmányi terület kódja: 0033

            A szakma azonosító száma: 5 1015 23 07

            Részletes információ

Az egyes tanulmányi területekről, az ágazatokról, a szakokról részletesen tájékozódhat:

https://pekszi.hu/technikus/; https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt

A középiskolai felvételi eljárásrend

Iskolánk felvételi szabályzatában nem írjuk elő a központi felvételi vizsga letételét, a tanulók az általános iskolai tanulmányi eredményeik alapján kerülnek felvételre. A jelentkezők egy tájékozódó beszélgetésen vesznek részt iskolánkban, melynek célja a kapcsolatteremtés, a helyes döntés meghozatalának elősegítése (nem szakmai és közismereti tudást mérünk).

Idegen nyelv választása: minden tanulónak az általános iskolában tanult nyelvet kell választania az iskolánkban megjelölt képzésben. A tanult/oktatott nyelvek: angol vagy német.

A Turisztikai technikus képzésre jelentkezőknél a kötelező idegen nyelv az angol. Csak olyan tanulók jelentkezhetnek, akik az általános iskolában fő nyelvként ezt a nyelvet tanulták.

A nyelvi előkészítő osztályba, a 0. évfolyamra (Turisztikai technikus képzés) jelentkezőknek egy szóbeli és írásbeli nyelvi szintfelmérőn kell részt venniük, melyet értékelünk és a felvételi eredménybe beszámítunk.

A jelentkezők rangsorának elkészítésénél a következő pontszámítást alkalmazzuk: Az általános iskolában elért 7. év végi és 8. félévi osztályzatok az alábbi tantárgyakból:

 • magyar nyelv,
 • magyar irodalom,
 • matematika,
 • történelem,
 • idegen nyelv

Minden tantárgyi jegy az értékének megfelelő pontszámot eredményez, a maximálisan elérhető pontszám: 50 pont.

Elutasítjuk annak a tanulónak a felvételét, aki a maximálisan elérhető pontszám 43%-át, vagy annál kevesebb százalékát érte el. (A hozott pontszám 21 pontnál kevesebb.) Ez a szabály érvényes annak a tanulónak az esetében is, aki félévkor elégtelenre teljesített az általunk vizsgált tárgyak valamelyikéből. A jelentkezőket az ismertetett szempontok alapján sorrendbe állítjuk. Azonos pontszám esetén a matematika tantárgy 7. és 8. osztályos eredménye, további azonosság esetén a magyar irodalom tantárgy 7. és 8. osztályos eredménye dönt. Felvehető létszám: 32 fő/osztály.

A Turisztikai technikus képzésre jelentkezőknél a rangsorolásnál az első helyen az idegen nyelvet vesszük figyelembe, valamint a hozott pontszámaikhoz a nyelvi szintfelmérőn maximálisan elérhető pontszámot hozzáadjuk, melynek értéke: 50 pont. A nyelvi szintfelmérőn maximálisan 50 pont szerezhető. Elutasítjuk annak a tanulónak a felvételét, aki a maximálisan elérhető pontszám 43%-át, vagy annál kevesebb százalékát érte el. (Az elérhető pontszám 43 pontnál kevesebb.) Ez a szabály érvényes annak a tanulónak az esetében is, aki félévkor elégtelenre teljesített az általunk vizsgált tárgyak valamelyikéből.

 • idegen nyelv,
 • magyar nyelv,
 • magyar irodalom,
 • matematika,
 • történelem.

Felvételt nyerhet az a tanuló, aki a fenti feltételeknek megfelel.

A tanulmányi eredményekbe a magatartás és szorgalom értékelés nem számít bele.

A felvételi eljárás időpontjai, fontos információk

Az Oktatási Hivatal által közzétett időpontok alapján végezzük beiskolázási munkálatainkat:

2021. október 20.

 • meghatározzuk az iskolánkban meghirdetni kívánt tanulmányi területeket,
 • nyilvánosságra hozzuk az információkat a honlapon (pekszi.hu) és az iskolai Facebook-on (https://www.facebook.com/pekszi).

2021. október 11-15./December 6-8.

Nyílt hetet, nyílt napot szervezünk a 8. osztályos tanulók számára

2022. január 22.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

2022. február 18.

Az iskolánkba jelentkezett tanulók adatlapjainak rögzítése

2022. február 22. – március 11.

Nyelvi szintfelmérő a nyelvi előképző osztályba jelentkező tanulók részére.

Tájékozódó beszélgetések lebonyolítása

2022. március 16.

Előzetes Ideiglenes felvételi rangsor megjelentetése a honlapon, FB-on

2022. március 21-22.

Tanulói adatlapok módosítása az általános iskolákban

2022. március 28.

KIFIR adatok feldolgozása, az iskolánkba jelentkezett tanulók adatainak rögzítése

2022. április 12.

Ideiglenes felvételi rangsor elkészítése, megjelentetése a honlapon, FB-on

2022. április 29.

Tanulók tájékoztatása a felvételi eredményről.

A jelentkezés elutasítása esetén a kiskorú jelentkező szülője az igazgató döntése ellen – Nkt. 37.  –a és az Szkt. 37 §-a alapján – jogorvoslattal élhet.

Részletes információk a középfokú iskolák felvételijéről: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/KIFIR_kiadvany_teljes_2021_2022.pd

© 2020 PEKSZI

 BGSZC Pesterzsébeti Technikum

1201 Budapest, Vörösmarty u. 30. OM-azonosító: 203061

Telefon: 06 1 283 1164  Email: titkarsag@pekszi.hu