Alapítványaink

Kultúra Alapítvány

Adószám: 19007892-1-43

Számlaszám: 11720001-20097251

A Kultúra Alapítványt 1989-ben hozta létre szülők, tanárok és támogatók lelkes kis csapata: Dr. Sturcz Zoltán, Podolák Sándorné, Fazekas Györgyné, Kelemen Gusztávné, Molnár Mihályné, Szabó Bálintné. Az elnöke 2000-ig Dr. Sturcz Zoltánné (Vilma néni) volt, majd Kovácsné Teczli Éva vette át ezt a feladatot. Munkájukat Mudra Erika, Papp Gabriella, Kardos Ágnes és Bögi Balázs segítette.

A Kultúra Alapítvány elnöke 2019 óta Mészáros Kinga. Kurátorai: Sátori Júlia és Berzsenyi László.

Az alapítvány civil és önkéntes szervezet, amely az alapító okiratban is megfogalmazott célok elérése érdekében

 • támogatja a művészeti csoportokban folyó munkát;
 • segít a kulturális programok megvalósításában (pl.: színházi előadások, kiállítások);
 • jutalmazza a művészeti munkában kiemelkedő teljesítményt elérő tanulókat;
 • hozzájárul a művészeti táborok és az esetleges jutalomkirándulás költségeihez.

A Kultúra Alapítvány megalapítása óta nagy számú program szervezésében vett és vesz részt. Bevételeinek jelentős része az SZJA 1%-ának felajánlásából, támogatásból és pályázatból származik. Ezúton is köszönjük támogatásukat!

Segítünk Nektek Vargások Alapítvány

Adószám: 18240744-1-43

Számlaszám: 11720001-20195957

 

Az alapítvány célja:

 • segítse az iskola szakmai és nevelőmunkája feltételeinek javítását, korszerűsítését,
 • támogassa a csoportos tanulmányutakat, szakmai kirándulásokat, továbbképzéseket,
 • az iskola tanulóival kiemelkedő eredményeket elért tanárok munkáját elismerje,
 • az iskola tanulóinak szociális és jóléti támogatást nyújtson,
 • a tanulóknak és tanáraiknak szakmai versenyeken való részvételét anyagilag segítse.
 
  Az elmúlt néhány évben a fenti céloknak próbáltunk eleget tenni azokkal a támogatásokkal, amit az iskola tanulói és a szülők közössége ajánlott fel az alapítványnak.

Pesterzsébeti Varga Jenő Diáksport Egyesület

Adószám: 18233982-1-43

Számlaszám: 11720001-20188951

A Pesterzsébeti Varga Jenő Diáksport-egyesület (rövid neve: Varga DSE) a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény előírása szerint kérte a Fővárosi Bíróságtól nyilvántartásba vételét a közhasznú szervezetek közé. Társaságunkat 1999. június 30.-án bejegyezték a közhasznú egyesületek közé. A Varga DSE hatályos Alapszabálya értelmében az 1997. évi CLVI. Törvény 26.§ c. bekezdés 14. pontjában meghatározottak szerint sport közhasznú tevékenységet végez.

A sportegyesület célja, tevékenysége:
 • A rendszeres testedzési és sportolási lehetőségek biztosítása, sportrendezvények szervezése, lebonyolítása
 • A bázisiskola sportéletének fejlesztése, tartalmi gazdagítása
 • A rendszeresen sportoló tanulók számának növelése
 • Diáksport versenyeken és egyéb sportrendezvényeken az iskola képviselete
 • A tagok igényeinek megfelelő szakosztályok működtetése
 • A szakosztályokban rendszeresen sportoló iskolai és más DSE tagok versenyeztetése, iskolai bajnokságok szervezése, egyéb versenyek, rendezvények szervezése, lebonyolítása
 • Az iskolai diáksport működésének segítése, állami és társadalmi erőforrások szervezése
 • Igény szerinti sporttanfolyamok működtetése

Régi Facebook oldalunk:

© 2020 PEKSZI

 BGSZC Pesterzsébeti Technikum

1201 Budapest, Vörösmarty u. 30. OM-azonosító: 203061

Telefon: 06 1 283 1164  Email: titkarsag@pekszi.hu